Omalovánek Catnap - Nepřátelská forma - Poppy Playtime Kapitola 3

Domovská stránka > Omalovánky > Omalovánky Poppy Playtime Kapitola 3 > Omalovánek Catnap - Nepřátelská forma

Ve své nepřátelské podobě zabírá strašidelnější přítomnost s nemocnou šedou pletí. Tato jeho kosterní verze zobrazuje významný nárůst jeho kosterních rysů. Jeho nohy se podobají pouhým holým kostem a postrádají jakékoli zdání masa nebo kožešiny. Zejména tlapy jsou zcela kosterní s protáhlými kostními prsty. Nejdramatičtější část transformace je vidět v jeho ústech, která se prodlužovala do alarmujícího rozsahu a překonala délku jeho trupu. Jeho trup naproti tomu ukazuje neočekávanou podobnost se Stegosaurusem, s hřebeny a talíři zdobenými zády.

Omalovánek Catnap - Nepřátelská forma - Poppy Playtime Kapitola 3
Catnap - Nepřátelská forma - Poppy Playtime Kapitola 3

Vice omalovánky Poppy Playtime Kapitola 3:
Kreslení Miss Delight
Kreslení Nightmare Catnap
Kreslení DogDay - Pověšený
Kreslení Smiling Critters
Kreslení DogDay
Kreslení Smiling Critters
Kreslení Catnap
Kreslení Bobby BearHug
Kreslení Bubba Bubbaphant
Kreslení CraftyCorn

Vice omalovánky

Copyright © 2004 - 2024 Morning Kids!