Omalovánek Formy Monster's and Nightmare - Catnap - Poppy Playtime

Domovská stránka > Omalovánky > Omalovánky Catnap - Poppy Playtime > Omalovánek Formy Monster's and Nightmare

Catnap - Poppy Playtime Kapitola 3 - Ve své nepřátelské podobě se Catnap zabývá strašidelnější přítomností s nemocnou šedou pletí. Tato jeho kosterní verze zobrazuje významný nárůst jeho kosterních rysů. Jeho nohy se podobají pouhým holým kostem a postrádají jakékoli zdání masa nebo kožešiny. Zejména tlapy jsou zcela kosterní s protáhlými kostními prsty.

Omalovánek Formy Monster's and Nightmare - Catnap - Poppy Playtime
Formy Monster's and Nightmare - Catnap - Poppy Playtime

Vice omalovánky Catnap - Poppy Playtime:
Kreslení Měsíc
Kreslení Formy hraček a monster
Kreslení Obrovská ústa
Kreslení Ospalý plyn
Kreslení S Dogday
Kreslení Děti tváře
Kreslení Tvář

Vice omalovánky

Copyright © 2004 - 2024 Morning Kids!